Οι ανάγκες σας προέχουν.
Το ταξί μισθώνεται και είναι διαθέσιμο για να εξυπηρετήσει τις ειδικές περιπτώσεις κάθε πελάτη ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του. Όπως:
Μεταφορά μαθητών
Άτομα με ειδικές ανάγκες
Άτομα με προβλήματα υγείας
Σε νοσοκομεία-κλινικές
Μονάδες τεχνητού νεφρού
Ιατρεία